pro sirku

Hox | 03.04.2018

K ilustraci o tom, o čem je řeč v poznámce 21: https://goo.gl/91uTJy

Pokud nevidíš celkový obraz a celkové fungování systému, to je čistě tvůj problém a ukázka slepoty a ignorance k realitě.

Pokud nechápeš, co to je kryptokoloniální status státu:

"„Kryptokoloniální hospodářství“ je charakteristické tím, že stát, na jehož území se ho kryptokolonizátorům podařilo zformovat, má všechny formální atributy suverénního státu: hranice, ve kterých platí výlučně jeho jurisdikce, administrativní nepodřízenost jeho vyšších úředníků a mocenských orgánů úředníkům a mocenským orgánům jiných států, vlastní kreditně-finanční systém apod. Jenže současně – jako nepokrytě koloniální hospodářství – pracuje pro zájmy vnějších a nadnárodních politických sil. Provedeme-li analýzu struktury jeho hrubého domácího produktu (HDP), exportu-importu a domácího maloobchodního obratu, budou jejich parametry analogické parametrům hospodářství nepokrytě koloniálního typu. (...) mnohé formálně suverénní státy žijí v režimu kryptokolonií po dobu mnohých desetiletí, někdy dokonce celých staletí, aniž by se v nich kdy vůbec projevily nějaké tendence k získání reálné suverenity, včetně té ekonomické. V mnohých z nich po dobu celé jejich existence působí a rozvíjejí se takzvané „demokratické instituty“: široké volební právo, pluralita politických stran, svoboda slova apod., které však nezbavují jejich společnosti kryptokoloniálního charakteru ekonomiky."

Přidat nový příspěvek