Re: Korupce, jánabráchismus, bezskrupulóznost, motivace atd.

ľudo | 08.03.2018

Preto KSB/DVTR.
DVTR je technológia
KSB je koncepcia - rámec jej použitia.
Včítane toho bezpečnostného.
Ten je ostatne širšie popísaný práve i v IPC,
ktorá j etaktiež na stiahnutie.

Kto použije DVTR mimo rámca koncepcie KSB,
stretne sa s "problémami"..ako je i v preambule,
v upozornení na začiatku DVTR uvedené.

Niektorí sa z toho síce smejú, ale.. preto, že majú o sociálnom inžinierstve a jeho možnostiach veľmi skreslené predstavy..
Každý však vie, źe veĺkou hlúposťou je, proti prírode, proti Bohu sa uberať.

Přidat nový příspěvek