Re: Re: Re: Dôchodok

ludo | 11.02.2018

Štatistika je len nástroj, ako mnoho iných,
i keď pomerne dosť efektívny.

Ide o to, čo ňou chcete vyrobiť.
T.j., z pohľadu vašej
a) osobnej morálky,
b) miery chápania a
c) schopnost konať(situácie riadiť).

Bývalý režim treba dôsledne preskúmať,
čo tam bolo asi v poriadku, čo skôr nie a prečo
a POUČIŤ SA.

Ostatne ako akýkoľvek režim, včítane toho dnešného EÚ-režimu.
Paušálne nezatracovať a ani slepo neglorifikovať.

Keďže je ten bývalý dnes oficiálne z propagandistických dôvodov skôr zatracovaný, by som podobné články bral asi ako snahu o vyváženie celkovej atmosféry.

V tomto zmysle má autor isto do veľkej miery pravdu.
Pri vytrhnutí článku z jeho celkového aktuálneho spoločenského kontextu, by mohol vyzerať ako neprimeraná glorifikácia bývalého režimu bez dostatočného osvetlenia príčin jeho negatív a konkrétnych gramotných návrhov ich zlepšení.

Přidat nový příspěvek