Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ľudo | 11.02.2018

Isto, kvóty na židov vo vláde a strategických podnikoch
musia byť všade i v EÚ celoplošne nevyhnutne zavedené.

Proporcionálne k ich percentuálnemu zastúpeniu v populácii.

Mafia a nacizmus(preferovanie jednej rasy pred druhou)
sú s demokraciou nezlučiteľné!!!

Štatni zástupcovia, prokuratúra je povinná
v tejto veci obzvlášť závažnej organizovanej
dlhodobej trestnej činnosti urýchlene konať.

Sociálny a ekonomický zmier bez riešenia tohto
problému-výzvy-príležitosti je nemožný.

Zo strany tzv. židov ide jednoznačne o pokus
o nastolenie fašistického režimu na
nacisticko-rasistických princípoch
a to je nezlučiteľné aj s ideami pôvodného judaizmu.

Přidat nový příspěvek