Čest práci pane šturmbanfírere!

ľudo | 09.02.2018

Slečna je asi skôr Hitlerjugend,
i keď pravda je, že tam v tomto zmysle oproti zväzákom
rozdielu moc nie je..
..predtým asi mladé metternichčatá :DD

Režimy sa menia, ale koncepcia kultúry myslenia zostáva..
a s ňou aj spoločenské triedy..ako napr. kolaboranti s vždy najaktuálnejšou formou fašizmu ..ostatne podľa nich ju aj ľahko identifikovať, čo je na tom celom fajn :)

Přidat nový příspěvek