Příval cizího kapitálu

Boleslav Čech | 09.01.2018

Jakkoli s hlavním smyslem tohoto článku souhlasím, musím upozornit na čertovo kopýtko, který obsahuje: „Příval cizího kapitálu a vytváření pracovních příležitostí a ne dávek, povede ke kulturnímu rozmachu a vývoji v jejich zemích.“
To je naivní a zároveň velmi škodlivá představa. Příval cizího kapitálu v žádném případě nepovede k „získání důstojnosti“ a už vůbec ne k ekonomické nezávislosti nebo „nezasahování do místních kultur“, právě naopak. To není žádná bratrská pomoc, kapitál se investuje pro zisk. A toho lze nejlépe docílit buď vykořisťováním pracovních sil (čím nižší mzdy, čím větší zanedbávání bezpečnosti práce, tím lépe) nebo drancováním zdrojů surovin. Podívejme se u nás doma. Jsme snad ekonomicky nezávislí, když podstatná část průmyslu je v rukou zahraničního kapitálu? K jakému kulturnímu rozmachu to přispělo?

Přidat nový příspěvek