úplný súhlas

honzik | 03.01.2018

V podstate súhlasím na plnej čiare. Len doplním, že tvorcovia davo-"elitárskej" spoločnosti nikdy neupustili od koncepcie otrokárstva a Európske národy sú príliš inteligentné a relatívne slobodomilovné, takže ťažko ovládateľné. Navyše vytvorením konzumnej spoločnosti je Európa mimoriadne náročná na suroviny a zdroje. Ďalej je Európa stále zdrojom nových technológií a GP má obrovské problémy s ovládaním technologicky vyspelej civilizácie, ktorá je oveľa komplikovanejšia ako "biogénna" civilizácia. Takže vytvorením polodebilnej islamizovanej "Kalergiho rasy" je možné vydieť snahu o elimináciu týchto problémov.

Přidat nový příspěvek