Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 03.01.2018

Nie je, osobuje si právo na to, čo je pravé kresťanstvo a čo nie je.
Neuznáva Krista ako Bohočloveka ani Trojicu a autori píšu, že nič také nebolo v prvotnej cirkvi v Jeruzaleme v 1 storočí, čo je lož.

Přidat nový příspěvek