Re: Re: Re: Re: Doplnenie

ludo | 03.01.2018

Hmm.. a čo jedno z umelých pojítok NZ so SZ:
"Neprišiel som SZ ničiť, ale naplniť.."?

A-teizmus biblie je myslený v tom, že dáva ľuďom celkovo skôr takú predstavu o Bohu, ktorá od Neho odvádza ako k Nemu privádza..

Talmud bol vyvinutý až po Tanach, resp. Tóre.
Isto..pravda je, že v mnohých interpretáciách je extrémistickejší, rasistickejší a fašistickejší na princípe konštitucionalizovaného otvoreného nacizmu akoževyvoleného národa, ktorý má vládnuť svetu, ale predsa len vychádza zo SZ.

(Ešte starší indický kastový fašizmus je zasa trochu inak koncipovaný a skôr proti vlastnej populácii smerovaný, nie prvoplánovo globálne)

V SZ je taktiež viacero vážnych problémov.
minimálne v kritériách výberu z pôvodných apokryfov,
avśak hlavne v kánonickej interpretácii.
Týka sa to viac-menej všetkých dnešných "cirkví"..

Súhlasím však s tým, že by malo byť možné systematicky rekonśtruovať SZ a NZ od deformačných (včítane prekladových) interpretácii.

To sa týka aj napr. koránu, či iných tzv. "svätých kníh".
Dnes na to našťastie uź máme prostriedky..
Stovky, tisíce rokov to bolo prakticky nemožné.

Akýkoľvek takýto pokus by bol totiž v rámci štruktúry vtedajśej spoloćnosti asi pomerne úspešne elitami zo známych dôvodov nevyhnutne zlikvidovaný.

Ostatne preto i SóKratés, Budha, Ježiš a ani Mohamed nić osobne nepísali. Nemalo by to zmysel. Skôr naopak..

Přidat nový příspěvek