Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: trojjedinosť

Július | 12.01.2018

Možeš nájsť, kde píšem, že Bibliu možu rozoberať a vkladať LEN autority ?
To ozaj nechápeš, čo som tam písal ?
Keď chirurg urobí komplikovanú operáciu a vyjadrí sa k akým záverom došiel, tak, iste, možeš sa aj ty vyjadriť, ale budú mať tvoje závery rovnakú KVALITU ako závery chirurga, ktorý medicínu roky študoval ?
Nebudú.
A že máš intuíciu a zdravý rozum, ako ti to pomože v zvýšení kvality svojho názoru na chururgickú operáciu, keď nepoznáš danú problematiku ?
Na to ti nepomože intuícia a zdravý rozum. V takom prípade to nestačí.
Človek so zdravým rozum bez vzdelania problematiky nevyvodzuje kvalitné závery, a to je tvoj prípad, ohľadom Biblie.

Či sa experty pletú alebo nie, to ťažko posúdi neznalec posudzovanej problematiky.
Jeho závery budú nedostatočné, vysoko pravdepodobne chybné a hlavne diletantské - neprofesionálne.

Přidat nový příspěvek