Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Lux | 05.01.2018

Ahoj Pe-tri,

že si to ty, tak venujem Julkovmu príspevku trochu času..☺
Za prvé ho nevnímam ako diskusného oponenta, ale skôr ako dialógového partnera (nie teda, ako nejakého nepriateľa ... a teda, buď sa pod vplyvom istých informácii niekam posunie po špirále nahor, alebo ho Vyššie sily niekam posunú a bude si musieť svoj cyklus zopakovať v "inom čase") ... ktorý sa však (žiaľ) neustále prezentuje ako typický, ťažký egregoriálny zombie (a to vôbec nechcem použiť ako nejakú dehonestáciu, ale len konštatujem jeho pôsobenie tu i inde, kde sa uchyľuje k špinavým ohováraniam a dehonestáciám istých nickov, DVTR, KSB, autorov VP CCCP a i.).
Takže, ako obyčajne, jasne presvitá dvojitá biblická morálka, hoci tu prezentuje mnoho vysoko morálnych idey (ostatne niet divu, keď aj v Biblii, ktorá je pre neho alfou a omegou, sú zakomponovaní 2 bohovia s diametrálne odlišnou algoritmikou - a ten, ktorý takéto "duchovné" učenie moc "prežíva", tak tomu sa to aj doslova zažiera do podvedomia).
Prečo u neho absentuje sebamenšia schopnosť korekcie svojho myslenia a správania, tak to by bolo na dlhší rozbor osobnosti.

Takže trochu obšírnejšia analýza jeho príspevku:

"Čo znamená byť svatým definoval Ježiš svojím apoštolom. Žiť a konať tak, aby sa to páčilo Bohu."

To, čo reálne hovoril Isa apoštolom, nemôže nikto zodpovedne povedať, a to, čo je uvedené v "písme svätom" (často krát v rôznych Bibliách po svete niečo chýba, alebo niečo je trochu ináč), vieme, že je x-krát prepísané, upravené, skorigované a cielene pokazené.
Logicky: Boh definoval isté objektívne zákony a ponechal ľuďom slobodnú vôľu a musí podporovať aj tých, ktorí sa mu so svojim konaním nemôžu páčiť(viď ako vyzerá dnešný svet a predtým to nebolo oveľa lepšie, keď napr. "svätá cirkev" upaľovala ľudí za iný názor, pričom tu bude aj Julko mrmlať o Desatore, kde je jasne napísané Nezabiješ! - koľko pápežov a cirkevných hierarchov - námestníkov "boha" na Zemi to flagrantne porušovalo a nielen toto prikázanie..??).

"Milovať budeš Pána Boha svojho z celej duše, mysle a svojho blížneho, ako seba samého."

Typický biblický "newspeak"... Boh určite nie je Pán, keď tak Otec nás všetkých a ani ty nehovoríš svojmu otcovi (ak ešte žije), že je nejaký Pán, ale určite mu patrí úcta. Celý kontext tejto vety, ako sa vykladá z NZ "theológmi" je = otrocká podriadenosť (aj "pánom", aj zlým ľuďom atď... keď ti vypália po papuli, tak nastav aj druhé líce...keď ti zoberú kabát, tak im daj aj košeľu... veď sú to tvoji blížni..).

"Potom dodržovať desatoro dané Bohom. Skutky, ktoré človek koná vo svojom živote a život aký vedie rozhodujú, aký je dotyčný pred Bohom."

Reálny Boh stvoril človeka tak, že na vedomej úrovni dokáže operovať súčasne so 6 - 9 objektmi. Prečo by mu potom dával 10 prikázaní? Keď zákonite nemôže súčasne všetky držať "v hlave"?
Existujú záznamy, že Noe niesol ľuďom len 7 prikázaní a nebolo tam Nezabiješ! Nepokradneš! Ne..(lebo mozog človeka nedokáže adekvátne zobrazovať ne... ako negáciu a tak mu to často vyznieva naopak). Ak máš deti, tak asi vieš, že keď si malému "safrakovi", hovoril "To nesmieš!", tak just to často krát urobil... a pod.
Ďalej história Moseho (Mojžiša) s rozbitými doskami s Desatorom (zámena za iné?)...atď.

"Človek hľadí na výzor - Boh hĺadí na srdce."

Kam "hľadí" reálny Boh nemôže nikto zodpovedne povedať = čistý biblický predžutý názor. Boh je Logos a musí brať do úvahy obrovský komplex ľudských jedincov a ich myslenia a správania na celej planéte. Preto mnohí „zlí“ ľudia v pohode fungujú a tí „svätí“, pobožní často krát zomierajú veľmi mladí za podivuhodných okolností (napr. na „kresťanskej“ púti zabije blesk členov mladej rodiny, alebo sa na kostol „Pána“ zrúti lietadlo a zahynie x „pravoverných" , či pri zemetrasení sa zrúti len "kresťanská" katedrála a mnoho, mnoho iných Rečení Života po celom svete - samozrejme sa to týka aj iných relígií).

"V prvom rade treba chápať energiu ako hmotu, ktorá podlieha premenám a roznym transformáciám."

Energia je len prechodný stav matérie a nie v 1. rade, ale platí to neustále.

"Čo je to duchovná podstata -duša, k tomu sa ľudstvo vedecky nedopracovalo, nakoĺko nie je vedou merateľná."

Ak to nevie adekvátne definovať Julko, tak to ešte neznamená, že neexistuje zodpovedná a veľmi pravdepodobná definícia duše. A potom si ďalej odporuje Kafkovými "meraniami" duše. Istými mierami, ktoré mu vraj duša daného jedinca vyzradila... Tak vieme ju do istej miery merať, alebo nie?

"Okrem toho Boh musí mať určité atribúty ako svojbytnosť osoby - uvedomenie si samého seba, nezávislé konanie, inteligenciu, moc, nesmrteľnosť, neohraničenosť,atď."

To ponechávam bez nejakého hlbšieho komentára, len si pletie mnohé termíny, a potom v tom dosť tápa.

Potom síce vcelku dosť dobre charakterizuje Boha, ale zároveň si aj protirečí atď.

"Břetislav Kafka, najlepší český parapsycholog a hypnotizér, ojedinelého svetového formátu robil pokusy v 4 stupni hypnózy, kde sa mu podarilo v tomto stave rozprávať sa s dušou človeka spojenou s telom, prostredníctvom jemnej hmoty odušia a uvoľnenou do istej miery z hmoty tela."

Ako Kafka vedel, že sa rozpráva s dušou? Regresnou analýzou v hlbokej hypnóze je možné všeličo vytiahnuť z podvedomia jedinca (aj spomienky na minulé životy, ale to všetko je zapísané v bio-energetických egregoriálnych moduloch, na ktoré je jedinec napojený podvedomím a tak je ťažko určiť, či sa jedná o "dušu Ka alebo o dušu Ba", alebo je to len istá forma kabalistiky..). Cirkev nesvätá, Julko, Kafka ... však hovoria len o 1 duši..
Jemná hmota odušia - to je zase čo?

"Ide o niečo podobné, čo cíta ľudia, ktorí drogujú, kedy dochádza vplyvom drogy k akémusi čiastočnému odpojeniu nervov v mozgu, pretože droga anestezuje a poškodzuje nervové zakončenia, vplyvom čoho sa duša, akoby čiastočne uvoĺnila a oslobodila od hmotného tela a zažíva človek potom pocity blaha."

Evidentne Julko nevie, aké procesy prebiehajú pri užívaní drog, alkoholu, pri počúvaní VF hudby, tantrických a šamanských tancoch a pod. Všetko je to
už pomerne dobre vedecky preverené. Teda, ako vznikajú stavy tranzu, extázy, nirvány a pod. Ako sa na tom podieľajú neurotransmitery (biologicky aktívne chemické látky, prostredníctvom ktorých sa prenáša elektrický impulz z nervových buniek cez synapsie mozgu), keď každej myšlienke nevyhnutne zodpovedá určitá konkrétna poloha neurónových sietí v bunkách mozgu. Ako sa na tom podieľajú tzv. mikrotubuly atď. To je na celú vedeckú prácu..☺
Ale tu je jasné, že Julko nevie o čom vlastne píše a navyše ešte do toho splieta dušu..
Neurónové siete v mozgu v istej konštelácii preddefinovávajú potom určitú osobnú "spiritualitu". A psychické a fyzické zdravie je závislé od toho, ako jedinec harmonizuje s Vyššou Mierou, tzv. CeloVesmírnou, ale to ešte neznamená, že priamo s Najvyšším Bohom...atď.
Celý Vesmír je hierarchicky usporiadaný a na ktorý segment/modul/egregor sa jedinec napája nie je až tak ľahké definovať, či zistiť. Ale existujú spôsoby to s nejakou pravdepodobnosťou určiť a podľa toho niečo so svojim životom urobiť smerom k vyšším cieľom – k naplneniu potenciálu (misie) daného jedinca.

"Samozrejem, platí, že človek má čakry, bionergiu, niekoĺko energetických tiel, astrálne telo, atď."

Uh, tak pseudokresťan nakoniec inklinuje k okultným, védickým a mystickým učeniam...hoci mu to cirkev nesvätá (RKC) zakazuje.
K tomu astrál, chýba už len mistrál...☺
Niekoľko energetických tiel...a ešte čo? Niekoľko energetických duší..?
Všetko je to pritom v DVTR a KSB pomerne adekvátne vysvetlené na úrovni dnešného poznania.

"Počas meditácie sa aj napája na energetické polia, akašu, atď,ale meditácia nenapojí človeka na Boha."

Počas meditácie sa daný jedinec napája na "svojho boha" - teda na bio-informačné moduly, na ktoré je napojené jeho podvedomie, podľa rodových línií, svojich myšlienkových preferencií, modlitieb, mantier a iných kódov prístupu.
K reálnemu Bohu je tak stále veľmi, veľmi ďaleko..

"Mystické stavy, extáze a vytrženia dané niektorým svatým nie sú zásluhou stupńa ich meditácie alebo modlenia, ale len činnosťou Boha, ktorá sa takto individuálne rozhodne osvietiť myseľ človeka."

V podstate ťažký blábol, vyplývajúci z nechápania hierarchického usporiadania Vesmíru, ako aj nepoznania, ako myšlienky vplývajú na tzv. "kvantovanie mozgu" a iné jemnosti myšlienkovej aktivity..
A jedinca obyčajne z drvivej väčšiny "neosvecuje" Boh, ale výrazne nižší bioinformačno-energetický agregát (egReHór), podľa viacerých aspektov stupňa "duchovnosti" daného jedinca.
Ostatne aj Mohameda inicioval "archanjel" Džibríl (Gabriel v kresťanskej tradícii) a mal potom tzv. šamanskú chorobu, keď si myslel, že mu "niečo" roztrhá telo na kúsky..
To isté sa deje so šamanmi rôznych kmeňov, keď egReHór už "vidí" (o.i má aj intelekt), že starý šaman dodycháva, a tak iniciuje mladého, nového pre daný kmeň a ten sa potom správa na prechodnú dobu často krát ako blázon (blažený v duchu kresťanskej tradície... ☺), ide ho roztrhať neznáma energia a následne starý šaman vidí, ktorá bije (zažil to aj on) a odovzdáva návyky mladému sHaManovi..

"Človek može svojou vlastnou vedomou činnosťou vole vytvoriť aj bytosti z vlastnej energie, ktoré preukazujú určité inteligentné správanie a možu byť dokonca viditeľné iným ľuďom."

Neskutočný blábol, ale len na danej úrovni vývoja ľudstva. Ak by totiž Človek dosiahol svoj Bohom preddefinovaný potenciál, tak by mohol stvárať aj iné zázraky, veď je stvorený na Boží Obraz..
Ale k tomu má ešte ďaleko, takže to kvalifikujem, ako hlboký okultistický nezmysel(tzv. videnia môžu byť rôzne, ale na dnešnej úrovni vývoja ľudstva ešte sTrojovať iné bytosti je len na úrovni sci-fi).
Hoci vyššie Julko pokladá Sai Babu za podvodníka (ktorý technológiami MIM vytváral hmotné predmety), tu rieši už tvorbu iných bytostí...☺

Nem értem...jedine ak posadnutosť odporovať všetkému a všetkým, len pochlebovačom nie..

"...može človek mágiou, dokonca ovládať zlých duchov a nútiť ich vykonávať určité veci, čo je dobre známe aj tibetskej čiernej mágií. Ale anjeli sa mágiou ovládať nemožu, nepodlehajú človeku, len Bohu."

Najlepšie je zlých duchov (egregory) ovládať, ak ich sám stvorím, ako napr. pseudokresťanstvo a určujem ich algoritmiku "svätými písmami" a inými atribútmi zombifikácie ovcí..
A že ho práve napadla tibetská čierna mágia? Zaujímavé je, že tú istú mágiu v biblickej civilizácii nevníma (hoci tu je menej viditeľná)??

A čo sú anjeli, tak to Julko chápe len z biblického pohľadu.
A čo tí padlí anjeli? Tí nepodliehajú nejakým pozemským silám?
A čo je Séthan, Satan, Iblis, Baal, Iehova a mnoho iných?
Tých riadil/-i kto?...☺
Reálne nevie, o čom to vlastne píše = biblická podstata chápania Sveta.

"Večnosť je večné trvanie, stav, kde neexistuje čas, ktorý bol stvorený z hmotou."

A čo keď je Vesmír večný? Veď podľa Biblie má svet len niečo vyše 5 000 rokov, ako nám tvrdili dlho biblickí hierarchovia s množstvami iných dogiem (dávno, pradávno pred masonmi, na ktorých infiltráciu VatiKanu sa Julko neustále odvoláva). A kto bol proti, tak šup s ním na hranicu, alebo pod katovu sekeru a problém bol zaŽehnaný"...☺

Čas bol stvorený s hmotou? Kam na tieto "múdrosti" len Julko chodí?
Čas nie je primárna kategória. Ak nepremýšľa v intenciách MIM, ale v defektnou kultúrou zavedenom HEČP (hmota, energia, čas a priestor), tak sa ani nie je moc čomu čudovať.

Ako to teda celkovo hodnotiť, Pe-tri?

Hoci viem, že ty tiež inklinuješ k mnohým "alternatívnym" učeniam.


Přidat nový příspěvek