Re: Re: Re: trojjedinosť

Pe-tri | 04.01.2018

- V té starosti o sebe jde o to, jestli chápeme, že pomáhat druhým můžeme až když jsme se k pomoci sami kvalifikovali. Tedy platí ono okřídlené - nejdříve pomoz sobě (skrze sebepoznání přinášející sebeproměnu/odosobnění tedy seberealizaci) a teprve potom ostatním.

- Starost o evoluční parametry planet (včetně Země) není problémem na nich inkarnovaných bytostí (na Zemi tedy lidí). Ty mají své vlastní, karmické problémy, které mohou právě na té či oné planetě optimálně řešit. Ano i s pomocí seberealizovaných bližních.

- Starost o celek pak spočívá v úkolu přidat ke společnému dílu právě a jenom (!) svůj jedinečný díl/příspěvek, analogicky ke střípku do mozaiky/puzzle, kde jenom jedno jediné - to správné provedení/varianta/stav je k užitku celku. Ostatní je kontraproduktivní páchání dobra. Prostě to Werichovo - ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Ale nikdo se přitom neplete do díla/profese/výzvám druhým. Potíž je ale právě v tom, že nikdo nechce dělat NIC, ani to své, natož za druhé. A na tomto postoji bohužel skutečně lze úspěšně parazitovat a zotročovat.

- Luciferovy emoce bych s lidskými moc dohromady nedával. Asi zde nepůjde o jednoduchou souměřitelnost či analogii, nemyslíš ?

- S těmi planetami a jejich správci to už je problematika z výukového předmětu - paprsek tvoření - na vyšší dívčí. Jak bys například přijal výrok: veškerý organický život na planetě Země je jejím smyslovým orgánem, jehož primárním účelem je být "energetickým komunikačním portem/zařízením s okolním vesmírem" ? A tak když se nějaké zařízení pokazí, bývá adminy nahrazeno novým. Paprsek tvoření je posloupnost analogická s hudební oktávou, kde každý vývojově následující stav/tón je frekvenčně o přesně daný interval posunut (proto akordy=triády/tercie, kvarty, kvinty atd. fungují, tedy ladí čili jsou harmonické...). Tvůrčí proces tedy není spojitý proces, ale probíhá/je laděn právě v těchto vícetónových, odstupňovaných etapách/krocích = trojice/triáda/tercie jedním jest:) Co je mezi nimi (alá čtvrttóny) je postradatelná a nahraditelná disharmonie...

Měj se a dík za reakci.

P.

Přidat nový příspěvek