Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Július | 04.01.2018

Ježiš sám hovorí, že usínajú preto, že telo je slabé.
Upadnúť do pokušenia je v tomto prípade chápané ako pochybovať o viere, ktorú ich učil Ježiš, o ňom ako o Bohu a čo ho čaká, čo im dopredu oznámil o sebe, keď ho uvidia poníženého a v utrpení a kvoli sile modlitby nestratiť vieru.
Pokušenie nemá nič do činenia s hodnovernosťou udalostí, ale s takým faktom, že Ježiš dopredu varoval Petra, že skor ako kohút zakikiríka ho 3x zradí.
Pretože Peter sa viac spoliehal na vlastné ľudské sily, ako na vieru a na to,že silu a odvahu získa len skrze Boha.
Je to dané slabosťou človeka, ktorý sa bojí utrpenia, nebol dostatočne posilnení Božou mocou skrze modlitbu, aby sa nebál hrozby ukrižovania, ktorú mu tiež ako apoštolovi Ježiša hrozila....
Svedkovia udalostí ukrižovania neboli v tom čase len apoštoli a rovnako všetci neutiekli od strachu po zajatí Krista, ale vytrvali s ním pod krížom až do konca, ako apoštol Ján a jeho matka Mária..
Takže Ján, ako apoštol a evanjelista neupadol do pokušenia a zostal hodnoverným svedkom udalostí a ukrižovania Ježiša Krista.
Ale aj ďalší, Mária - Ježišova Matka, Mária Magdaléna a aj iné zbožné ženy.

Masová halucinácia je manipulácia napísaní v koráne a rovnako ju uznávajú aj autori KSB, pretože vyhovuje ich potrebám.

Přidat nový příspěvek