Re: Sai Baba a iní

Július | 03.01.2018

Sai Baba nebol Bohom. Bol to dokazateľný podvodník a manipulátor.

Čo sa týka materializácie malých vecí, predmetov, nejde tu o zázrak, (nie je jediný, čo to zvláda) pričom zvládal vytvoriť s ťažkosťami len menšie veci, ako nehodnotné prstene.
Pričom aj v tomto si vypomáhal kúzelníckymi trikmi, čo je dokázané, pretože tá materializácia mu nešla len tak ľahko ako na bežiacom páse a značne ho vyčerpávala.
Hlbšie nahliadať do srdcí ľudi nevedel. Nie vždy mu to vyšlo.
Zázraky rovnako nedával. Porovnávať ho s Kristovými zázrakmi nie je možné.
Mnohým ľuďom zničil aj život.
Ľudské telo je hmota a tá je zložená z rovnakých častíc, ako hmota.
Ale hmotné telo človeka oživuje ĺudská duša, tá nie je hmotnej podstaty, ale duchovnej je nesmrteľná, večná a práve tá ľudská duša je obrazom Boha, teda stvorená na jeho obraz ,ale nie je Bohom.
Duch svatý nie je zásuvka pre vyššie energetické polia.

Aureola - svatožiara - okolo hlavy Krista indikuje jeho svatosť, rovnako aj okolo hlavy kresťanských svatých. Nejde tu o napojenie na vyššie energetické polia, ale na Boha.

Mnohí hodnostári RKC nie sú svatí ,takže nemajú ani aureolu ,okolo hlavy, a pred Bohom rovnako nemusia byť svatí ani pápeži, kvoli sposobu ich života.

Cirkev učí, ako sa stať svatým a na to nestačia len meditácie, ktoré tak obľubuješ. Tie neurobia z človeka svatého.

Sai Baba nemal o nič vačšie schopnosti ,ako sa opisovali u pohanských kúzelníkov a mágov za čias Krista.

A ešte jedno základné, Jox.
Boh nie je energetické pole, ako si tvrdil v diskusiách. Pretože energia je hmotná, podlieha premenám, transformuje formu, ale Boh je nad hmotou, ktorú stvoril. Je duchovnej a nie hmotnej podstaty...Je večný.

Buď zdravý a všetko najlepšie..

Přidat nový příspěvek