Stiftung = Nadace

Sochass | 11.12.2017

Když jsem si po této relaci ověřil několik faktů o nadacích, které působí na území RF , uvědomil jsem si, jaká rozkladná síla se skrývá pod pláštíkem tzv. Nadací.
Činnost Nadace Friedrich Ebert je evidována také v ČR již od roku 1990 a jejím cílem je,,,,"podpora demokracie,právního státu...a...a .a"
Pod odstavcem Posílení občanské společnosti jsou:
Migrace a integrace
Sociální vyčlenění a menšiny
Politika rovných příležitostí
Transformace
Pod odstavcem Naši partneři jsou :
Vládní instituce
Nevládní organizace
Výzkumné ústavy a univerzity

V RF je zaregistrováno šest německých nadací :
Konrad Adenauer Stiftung již od r. 1990
Friedrich Ebert Stiftung , v Moskvě od r. 1989,St.Petersburgu a Novosibirsku od r. 2015
Heinrich Böll Stiftung
Rosa Luxenburg Stiftung
Friedrich Naumann Stiftung
Hanns Seidel Stiftung

Aktivity všech těchto nadací jsou si velmi podobné, až identické
s činností Nadace Friedricha Eberta v Praze.
A ve spolupráci s neziskovým sektorem tak vzniká již známý koktejl podvratné činnosti, schovaný pod pláštíkem podpory demokracie, právního státu, rozvoje aktivní občanské společnosti atd. atd.
Pokud jsou v základu ještě neomezené finanční prostředky, nelze se pak divit tomu, že nadace získávají pro svou činnost určité vrstvy občanů a institucí, z nichž se rekrutuje ta zmíněná opozice...
Osobně považuji tuto záležitost v RF za velmi vážnou a Pjakinem uváděné sledování tajnými službami za nedostatečné.
Souhlasu netřeba.Přidat nový příspěvek