Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spletl se Pjakin?

Jana Černíková | 05.12.2017

ad 1/ Správný postřeh – myslím, že jen hlupák by marnil čas hledáním již objeveného a jen hlupák by mluvil o věci, ke které si alespoň rámcově nepokusí zjistit fakta. A článek Pozorovatelky má podle mě opravdu daleko blíž k tomu, co je podstatné.

ad2/ Jsem si jistá, že to ví – a pokud bychom porovnali Vámi zmiňovaný fond a pořádající spolkový svaz, tak nejspíš zjistíme, že jejich strkuktura je podobná – tj. že jde o organizace, které disponují nějakými fondy na provozování svojí činnosti. A že jedna organizace má v názvu fond a druhá svaz nepovažuju za něco, co by vylučovalo použití obecného pojmu fond pro obojí.

ad3/ Proč si pan Pjakin nepovšiml zpravodajské hry, nevím – třeba žádnou zpravodajskou hru nevidí, nebo ji nepovažuje ve světle ostatních událostí za důležitou. To je otázka na něj. Ruku do ohně bych nedala ani za to, že se někdy odkazoval na blogy, ani za to, že se na ně neodkazoval. To byste měl mít zjištěné Vy, pokud s takovou jistotou tvrdíte, že s nimi nepracuje. A dokonce i kdybyste zjisitil, že se na ně doposud nikdy neodkazoval, což je samo o sobě dost obtížné, tak ani potom to nutně neznamá, že s nimi nepracuje.

ad 4/ Tohle asi komentář nepotřebuje a tím bych diskusi z mojí strany uzavřela.

Přidat nový příspěvek