Re: Re: Spletl se Pjakin?

Jana Černíková | 04.12.2017

Fascinuje mě Vaše jistota, se kterou víte, že pan Pjakin mluvil o fondu, který zmiňujete. Fascinuje mě i to, že na jiném místě této diskuze přesně víte, z jakých zdrojů pan Pjakin čerpá a z jakých ne. Skoro by se mi chtělo použít Vaši frázi, kterou jste věnoval jednomu z komentujících, kde zaznívá cosi o spekulativnosti a tím pádem i nemístnosti.

Fascinuje mě, že tolikrát na podporu svých závěrů zmiňujete prezidenta Putina a reakce Kremlu, který se studenta samozřejmě zastal, ale nikde nezmiňujete i další část vyjádření, ve kterém zaznělo něco v tom smyslu, že je třeba zaměřit se na vzdělávací systém, což může cosi naznačovat o vnímání těžiště této kauzy. Proto mi přijde přinejmenším zavádějící, pokud si vzhledem k rekaci Kremlu vystačíte s tímto:
„Německý tisk zareagoval adekvátně, v řečišti hašení emocí a uměle vyvolávaného konfliktu:
Pseudopatrioté jdou do války. Se školáky.
Kroniky štvanice na školáka, který vystoupil v Bundestagu
Stejně tak adekvátně zareagovali v administrativě Putina, kde se Peskov vyjádřil v podobném duchu.“

Překvapuje mě, že nezmiňujte kompletní obsah vyjádření Kremlu tím spíš, že mj. z jeho reakcí odečítáte – cituji z předchozího článku „není to signál pro chápající, že věci se mají jinak, než se na první pohled zdá?“

Jak se zdá, reakce takového esa, jakým je pan Pjakin, reakce Kremlu, ale i některých diskutujcících by mohla naznačovat, že Vaše verze je verzí zdůrazňování podruženého a opomíjení podstatatného. V závěru článku mluvíte o nebezpečí přerušení slibných perspektiv hospodářské spolupráce. I kdyby to tak bylo, jakou to má váhu a prioritu? Oproti snahám ohýbat historii se všemi důsledky z toho vyplývajícími. A oproti tomu, že reprezentant zanedlouho nastupující ruské generace je schopný na mezinárodní scéně vypustit něco takového z úst – bez ohledu na to, kdo mu ta slova do úst vložil.

Přidat nový příspěvek