Okno Overtona

ТаuRus | 04.12.2017

"Okno Overtona" může fungovat v obou směrech, jak dobrém, tak zlém. Záleží na tom, kdo to "okno" otvírá a jaké cíle sleduje.
Putin, který chápe politiku GP v Evropě, potřebuje vylepšit pošramocené vztahy mezi Německem a Ruskem, které je v ruské společnosti vnímáno velmi negativně, obzvlášť v poslední době a naopak.
Proto se Putin snaží vyslat Německu signály, že je možné narovnání vzájemných vztahů a usmíření obou národů, kteří v minulém století 2x proti sobě válčili.
Přes příběhy své rodiny a svých rodičů, kteří válkou prošli, ale nepociťují nenávist k Němcům, otevírá "okno Overtona" jak směrem k ruské, tak i směrem k německé společnosti. Rozbíhá se akce "usmíření nad hroby", které se účastní obě strany, jak německá, tak i ruská. Přičemž, hlavními účastníky je mládež obou zemí.
Tyto snahy Putina se snaží neutralizovat jak globální elity, tak i neoconi. Jak nejlépe neutralizujete otevřené "okno Overtona"? - Tím, že ho zavřete.
Kvůli tomu se rozbíhá zpravodajská akce "Kolja v Budestagu", organizovaná přes ruskou blogosféru. Technologie té akce už zde byla popsaná.
Putin v podstatě říká: německý voják byl instrumentem v rukou globálních hráčů.
Ale kritizovat přímo Putina nikdo nebude, protože Putin je v očích společnosti morální autoritou. Je snazší protiněmecké nálady vyvolat přes diskreditací akcí usmíření v německém Bundestagu, navíc, když se tomu trochu pomůže, jak zásahy do projevy ruských školáků, tak přes aktivní práci ruské blogosféry.
Kdo viděl nový ruský film "Spjaščije", lépe pochopí, jak někteří blogéři jsou aktivováni při cizí zpravodajské hře. Za pomoci manipulací s informacemi, blogéři vzbuzují v ruské společnosti strach z otevření "okna Overtona". Vlastně celou dobu v tomto smyslu i pracovali - vzbudit strach a emoce. Ruská společnost reaguje podle očekávání druhé strany - šíří se strach ze "špatně nepatriotické" mládeže a protiněmecká hysterie. V Německu se snaží celou situací zklidnit, ale některé noviny přece jen ukazují, jak Rusové nenávidí Němce a snaží se přiživit strach z Rusů.Nevylučují, že fejky vhozené do ruského informačního prostory už byly v Německu rozebrány s poukázáním na to, jak Rusové lžou, jen aby ve společnosti vzbudili proti Němcům hysterií. V očích Němců Rusko začíná dostávat obraz "nespolehlivého partnera".

Když někdo chce podávat pravdivý obraz, nešíří sluchy, nemanipuluje společnost neúplnými informacemi, nevyrábí fejky. A na to, při zpracování informace nesmíme zapomínat!
To všechno dělala část ruské blogosféry, která iniciovala a podporovala diskuzí o případu "Kolji v Bundestagu". Cílem jejích práce bylo vzbudit emoce a "spravedlivý hněv", který potom šikovně nasměřovat na zmaření rusko-německé spolupráce a zároveň vnést rozkol do ruské společnosti. Ten, kdo se snažil poukázat na nesrovnalosti v informační sféře, byl kritizován za to, že "omlouvá okupanty stejně, jak to dělají liberálové" a "nechápe, jak naše mládež je zpracovávaná našimi nepřáteli".
Naše mládež je zpracovávaná našimi nepřáteli, to je objektivní fakt, ale my jsme také objektem různých manipulací a na to také nesmíme zapomínat.

Přidat nový příspěvek