Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

ТаuRus | 04.12.2017

Jak řeší Rusko národnostní vztahy a jak řeší ostatní země je rozdíl nebo není?
Proč aplikuješ příklady z jiných zemí na Rusko, když mezi nimi je propastný rozdíl?
Podívej se na příklad středoasijských republik. Jaká byla politika Ruska, jaké byly tam poměry při SSSR, po rozpadu a dnes?
Proč se dnes mění vztah muslimů ve středoasijských republikách k Rusům, jako naději pro ně? Protože mají historickou zkušenost a paměti ze soužití s Rusy.
Porovnáváš neporovnatelné - mentalitu migrantů z Afriky nebo Albánců v Kosovu a mentalitu muslimů na postsovětském prostoru, která už stovky let není stejná. A ani jejích natalita není stejná. A ani jejích výklad koránu není stejný. A mnoho dalších věcí nejsou stejné.
Jen kdyby tě slyšel nějaký Tatar nebo Kazach, ten by ti dal...
------------------------------------------------------

A další věc, která mě na tobě velmi udivuje. Ty, jako křesťan, patřící k RKC musíš vidět, že politika Vatikánu je vstřícná vůči migrantům. To je neoddiskutovatelná věc. Proč teda se nezaměříš na kritiku Vatikánu a RKC, tj. na obec, ke které patříš, ale hledáš viníky současného stavu v Evropě jinde, u KSB? Kdo víc ovlivňuje politiku v Evropě, Vatikán s RKC nebo KSB? VP SSSR myje migrantům nohy a říká, že se musíme s nimi o své majetky podělit anebo papež?
Nejsou tvoje útoky na KSB a na nás jen pokusem svalit vinu z nemocné hlavy na zdravou? Kde je tvoje kritika politiky RKC nejen ve vztahu k migrantům, ale i rozdělení Slovanů, jak to vidíme na příkladu Polska, Chorvatů a dalších? Copak Chorvati nedělali Srbům stejné věci, jako Albánci?
Běháš od jedné diskuze ke druhé, pomlouváš nás a KSB, ale obrovské břevno ve svém oku nevidíš? Obhajuješ RKC, bagatelizuješ politiku Vatikánu a nevidíš, že tam je hnízdo všech neřestí pedofilií počínaje, vítáním migrantů konče?
Proč, jako správný křesťan, na každém kroku nepoukazuješ na hnilobu v samotné RKC a snažíš se hledat viníky na straně? Je těžké začít od sebe? Vidím, že ano.
Ale pokud s tím nezačneš, nemáš morální právo kohokoli obviňovat a cokoli posuzovat. Obzvlášť, když o předmětu, který posuzuješ, nemáš ani ponětí. Což zde každou chvíli a každým svým příspěvkem prezentuješ...

Přidat nový příspěvek