Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.11.2017

V II. tie zbrane boli. A boli použité lokálne.
Okrem toho podoba III.svetovej vojny nemusí byť nutne len celosvetové jadrové zničenie sveta.

Přidat nový příspěvek