názor

Július | 30.11.2017

Veličko zasa manipuluje. V II svetovej vojne nestáli proti sebe nacionálny socializmus a internacionálny socializmus, ale fašizmus, reprezentovaný III ríšou a model Stalinovho socializmu, ktorý v tých časoch rozhodne nebol medzinárodný.

Nacionálny socializmus v Nemecku skončil pádom SA ,nástupom SS a tým, že Hitler zlikvidoval hlavný bod programu nacionálnych socialistov o znárodnení monopolov.

Samozrejme, Veličko stavia nacionálny socializmus do zlého svetla, rovnako ako súčasné mainstream médiá. Práveže Hitler a III ríša boli tým, čo mali národný socializmus a jej ekonomiku zdiskreditovať..

A ohĺadom vývoja globalisti chcú III svetovú vojnu s tým, že po víťazstve zavedú neofeudálny systém NWO.
A na to musia zničiť Rusko.

Žiadny nacionálny socializmus sa konať podľa nich nemá.

Přidat nový příspěvek