Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Cico Ciciak | 24.11.2017

1. Ten národ nebol natoľko gramotný, aby mohol chápať tak závažným globálnym "šachom" a otázkam, a následne o nich primerane rozhodovať, alebo aby mohol priamo presadiť svoju vôľu alebo názor.
A preto to za neho spravila vtedajšia politická reprezentácia (resp. "elita" národa), prípadne jej časť, ktorá bola vtedy schopná realizovať svoju moc v praxi a prijať rozhodnutie o pozvaní "bratských" vojsk Varšavskej zmluvy, aby odvrátila proti-socialistickú kontra-revolúciu v ČSSR (aspoň taký bol oficiálny výklad) a následne mohla znormalizovať pre ňu nevyhovujúce podmienky, procesy a tendencie v spoločnosti (ktoré podľa mňa nevznikli len-tak sami od seba a najskôr boli účelovo vytvorené a iniciované z určitých dôvodov na dosiahnutie vopred stanovených cieľov - a ak aj nie, tak min. včas identifikované pohlavármi globálnej politiky a následne adekvátne podchytené ich profesionálnymi sociálnymi inžiniermi a riadiacimi kádrami na príslušných miestach riadenia spoločnosti/štátu).
Podobne, ako keď v minulosti nejaký panovník (a mocencké klany za ním stojace) prijal svoje rozhodnutie a "strihaná", a "rezaná" väčšina mohla s tým ťažko niečo spraviť, ale musela sa podriadiť rozhodnutiu panovníka.

2. ČSSR bola síce oficiálne zvrchovaným štátnym útvarom, ale neoficiálne riadeným objektom v rámci globálnej politiky, konkrétne riadiaceho subjektu GP skrze vtedajšie vedenie ZSSR.

Čiže otázka, či sa jednalo alebo nie o okupáciu, je podľa mňa zbytočná a neproduktívna, a nedá sa objektívne zodpovedať.
Preto je potrebné ísť hlbšie a zaoberať sa podstatou veci.
Prečo k tomu skutočne došlo, aké to malo reálne príčiny, kto v skutočnosti za tým stál a o čomu išlo, a pod.

Přidat nový příspěvek