Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Představ si, že jsem měl radost ze života i před rokem 89, jako dítě, a stejnou mám i dnes. Svobodní se cítí také otroci, kteří si jen neuvědomují mechanismy svého zotročení, které jsou nad rámec jejich chápání.
Pokud LGBT neřešíš, pak věz, že časem bude řešit ono tebe, například až tě vyhodí z práce proto, že jsi oslovil transgendera jako dívku, jako se před pár dny stalo jednomu učiteli v Norsku.

Blažená nevědomost. Copak nechápeš, že naprosto stejně jako sme před rokem 89 byli v orbitě SSSR, tak dnes jsme v orbitě Západu, jen v ještě podřízenější pozici, a ekonomicky jsme kolonie a občané druhé kategorie, z pozice Západu?

Přidat nový příspěvek