Intervencia.

Peter Krumpál | 23.11.2017

V čase intervencie vojsk Waršavskej zmluvy som bol na ZVS a vnímal som "vstup" ako zradu, okupáciu a poníženie priateľskej krajiny. Teraz mám za to, že ZSSR zlyhal najmä pokiaľ išlo o informačnú a tiež ideovo-politickú oblasť.

Přidat nový příspěvek