Okupácia

mdmml | 23.11.2017

Teda ak tomu rozumiem správne, rok 68 , bol zorganizovaný západom ako , takpovediac , prieskum bojom, za použitia všetkých známych , klasických metód agresie , ale aj tých najnovších metód hybridnej vojny. Testovala sa taktiež obranyschopnosť Varšavskej Zmluvy a úroveň velenia a jeho pripravenosť na novú taktiku a prostriedky boja v praxi... Reakcia bola najnižšej priorite, teda velenie nedokázalo rozpoznať, pochopiť, alebo bolo natoľko infiltrované, že nereagovalo včas na vyšších prioritách. Bola použitá vojenská a útok odvrátený, alebo aspoň zdanlivo odvrátený s oneskoreným účinkom ktorého ničivý účinok na spoločnosť bol naplno zužitkovaný až v roku 89 pri „sametovej“...
A faktickom zničení Československej socialistickej republiky.
Teda v tomto pohľade reakciu Zemana chápem... Pretože to v tomto pohľade nie je obsadenie VZ, ale obrana proti agresii a následne rok 89 je dokonaný akt okupácie na našom národe a jeho území pomocou hybridnej technológie vedenia agresie a o k u p á c i e... Dnes už o tom dúfam nie je žiadna pochybnosť... Ale je tým pádom iná obrovská, vzhľadom na všetky vlády po roku 89 a ich nelegitímnosť a nelegitímnosť ich riadenia a rozhodnutí na prakticky okupovanom území v prospech okupujúceho faktoru, teda Západu a za účelom zafixovania tohoto stavu všetkými prostriedkami hybridnej vojny...
Teda aj všetky následné vlády a politici a ich činy sú nelegálne a páchané na okupovanom národe a území. Teda aj Zeman na poste prezident následkom riadenej agresie po roku 89 nemôže byt legitímny prezident a zastupovať národ ale iba pozíciu vyjednávača v procese riadenia tohto subjektu pri vyjednávaní s iným subjektom, vedenom v zaujme výsostne tejto skupiny , ktorá si nad týmto subjektom udržiava MOC... Teda akt podobne nelegitímny ako pri Porošenkovi na Ukrajine, len v sofistikovanejšej podobe a s iným účelom zužitkovania tejto okupácie. V tomto prípade je reakcia Zemana pochopiteľná a článok umiestnený na kanáli Zvezda taktiež...

Přidat nový příspěvek