Re: Re: Služby

Majko | 13.11.2017

Je na nás, do akej miery si necháme zautomatizovať život a do akej miery si necháme kontrolu nad ním vo vlastných rukách. Kto je nezávislý, ten sa nechveje, ale kto je závislý a uchopuje bytie v tom či onom stave, ten nikdy neprestane putovať. Zmyselný človek, ktorý pozná toto nebezpečie, že "v závislostiach číha veľká hrozba", by mal kráčať s bdelou pozornosťou, nezávisle, bez uchopovania (lipnutia).

To, čo chýba v rozpočtovej politike emitenta, je diverzifikácia výmenných kurzov v jednotlivých druhoch výmien tovaru, služieb, a dlhov. S plávajúcimi kurzmi v oboch polaritách, aby bolo možné obchodovať fixačné úrovne v segmentácii diverzifikácie výmenných kurzov v jednotlivých druhoch výmien tovaru, služieb, a dlhov v rozpočtovej politike emitenta. Takto je potom možné obchodovať v závislosti od koordinátou polohy v rámci segmentačných polí. Segmentačné polia sú takto ošetrené samoreguláciou extrémovosti a účelovosti. Takto je možné dosiahnuť konkurenčnú schopnosť účastníkov pracovných trhov medzi spoluhráčmi aj protihráčmi, zvýšiť spoluprácu ich vzájomných vzťahov v obchodnej činnosti a zdravého kolobehu podielnictva vzájomných vzťahov, vrátane iných problémov. Iným problémom je tzv. problém kontroly, zistenie či sa v priestore nachádza skupina aspoň definovaného počtu uzlov taká, že každý z nich je spojený s každým ostatným z nich. Iným problémom je tzv. problém kontroly kontroly, zistenie či sa v priestore nachádza skupina aspoň definovaného počtu uzlov taká, že každý z nich je spojený s každým ostatným z nich. Iná abstrakcia je tzv. abstrakcia reťazenia. Vzájomné vznikanie, spojenie, je podmienené, nepodmieňovaním zaniká spojenie. Zistenie či sa v abstrakcii nachádza skupina aspoň definovaného počtu podpriestorov taká, že každý z nich je vzájomné vznikanie s každým ostatným z nich, sa (stáva) prenesene premenná hladinnosť prázdnoty (priestoru) a javiská rozoznávania (abstrakcie či). Presne to, čo chýba k diverzifikácii zdravého kolobehu podielnictva vzájomných vzťahov. (***)

Vedci z univerzity Carnegie Mellon vyvíjajú „tekutý“ tranzistor z netoxickej zliatiny kovov india a gália, ktorý je pri izbovej teplote kvapalný. Nový tekutý tranzistor otvára perspektívu miniatúrnych tekutých počítačov pre odkrývanie zašifrovaných informačných polí, pretože napríklad pri prístupe "tvorby cien" s využívaním takéhoto mechanizmu (*) postupom času treba stále viacej a viacej výpočtovej sily. Rôzne naladená inteligencia si vizualizuje rôzne nálady predstáv o prístupe (**).

(*) Každá časť alebo súčasť dohodnutého obchodu, ktorá činí a tvorý tento dohodnutý obchod, sa považuje za vlastníctvo toho kto obchod dohodol potiaľ, pokiaľ nenastane dekompozícia dohodnutého obchodu za účelom funkcie alebo existencie iného alebo takého obchodu, ktorý nie je a nebol súčasťou alebo časťou toho predmetne dohodnutého obchodu, aj keby pôvodná kompozícia toho predmetne dohodnutého obchodu bola časť alebo súčasť dohodnutého obchodu. Lipnutie na zámere zvíťaziť nad druhým, túžba prospievať na účet akejkoľvek bytosti alebo pestovanie akýchkoľvek predsudkov voči akejkoľvek bytosti na základe osobných pocitov príťažlivosti, či odporu, tieto sú samé o sebe príčinou akéhokoľvek utrpenia, ktoré existuje v osobnom živote i v celom vesmíre.

(**) Každá časť alebo súčasť zakúpeného tovaru alebo služby, ktorá činí a tvorí tento zakúpený tovar alebo službu, sa považuje za vlastníctvo toho kto tovar alebo službu zakúpil potiaľ, pokiaľ nenastane dekompozícia zakúpeného tovaru alebo služby za účelom funkcie alebo existencie iného alebo takého tovaru alebo služby, ktorý nie je a nebol súčasťou alebo časťou toho predmetne zakúpeného tovaru alebo služby, aj keby pôvodná kompozícia toho predmetne zakúpeného tovaru alebo služby bola časť alebo súčasť zakúpeného tovaru alebo služby.

(***) Každý si číta a počúva svoje. Po páde totalitného režimu v Československu stál pred novou politickou garnitúrou jeden z najťažších problémov – ako previesť môj majetok do iných rúk. Bez tohto kroku by sa nemohla udiať žiadna teleportácia socialistickej ekonomiky krajiny do trhového hospodárstva. Československo však malo viac ako štyritisíc mojich firiem a tie mali čo najskôr putovať do iných rúk. Preto museli poverení ekonómovia vymyslieť, ako to urobiť čo najjednoduchšie. A tak prišli s kryptomenovou metódou, ktorá mala pomôcť premeniť veľkú časť môjho majetku na nedostupný. Kryptomeny zadarmo. Neznámi priznáva, že samotnú myšlienku nevymyslel on ani niekto z jeho kolegov. Táto myšlienka – realizácia kryptomeny, za ktoré si ľudia kúpia svoje statky, je stará ako ľudstvo. Z cynického a čisto ekonomického pohľadu neznámi pripustil, že im bolo jedno, kto náš majetok dostane. Hlavné bolo, aby bol na trhu a nevlastnil ho nikto z nás. To bola základná doktrína, pričom museli zabezpečiť, aby sa ľudia pritom nepostrieľali. Dokonca sa tvorcovia kryptomien pohrávali s návrhom, aby v rámci privatizácie robili lotérie a tie rozhodli, kto a čo dostane, v rámci teleportácie kto a čo zostane. Nakoniec ale zvíťazili kupóny, kryptomeny boli najčistejším a najrýchlejším riešením. Výmenou za kódy potom ľudia mohli zašifrovať akcie vlastných podnikov, ktoré si vybrali. Prípadne mohli virtualizovať body do investičných šifier. Každý si vlastní a vyvlastňuje svoje.

Přidat nový příspěvek