Re: Re: Re: názor (1x zmazané Hoxom)

Július | 10.11.2017

RKC už v čase života pátra Pia bol plná slobodomurárov, ktorým nevyhovovalo, že páter Pio mal mystické dary, ktoré poukazovali na pravosť katolíckeho náboženstva, ktoré on, ako kňaz RKC ,vyznával.
Spocybňovali jeho stigmy, ktoré boli podrobené viackrát lekárskym vyšetreniam a obmedzovali jeho verejnú činnosť.
Úlohou slobodným murárov infiltrovaných v najvyššom vedení RKC je zlikvidovať povodnú doktrínu a učenie RKC, rovnako ako aj sviatosti. Páter Pio bol dokaz toho, že sú pravé a to im nevyhovovalo.Preto tá persekúcia.

Přidat nový příspěvek