historie se stále opakuje

Len | 27.10.2017

Všechno to je jen a jen o energiích - pozitivních a negativních.
Co pošleš, to dostaneš! Platí to na lidi, skupiny, národy, státy. Čas nehraje roli - ale dojde naplnění. Poláci byli falešní, několikrát zradili a jejich obojakost to celé fyzicky spustila. Ve výsledku bylo Polsko nejvíce zmasakrované ( na plochu a počet obyvatel) po 2. sv. Myslím, že kdyby se hledalo, že by se našel velký podíl židovské krve ( bezohledné, dravé krve) ve vrstvě polské šlechty.
A právě oni dopadli nejhůř.

Přidat nový příspěvek