Můj děda byl polský plukovník..

RichardCZ | 27.10.2017

.. a válku přežil proto, že se nepřeplavil přes řeku San, což jako vysoký důstojník mohl, ale zůstal se svým mužstvem, které padnulo do německého zajetí. Zahodil doklady, sejmul důstojnické epolety a nechal se zajmout jako vojín. Dokázal to díky tomu, že na sobě neměl parádní plukovnickou uniformu, ale běžný polní stejnokroj. Když začala válka, byl totiž ve Varšavě, a jeho uniforma byla ve Vadovicích, tedy na západě Polska. Takže válku přežil jako prostý vojenský zajatec, nikdo z mužstva ho nezradil německým úřadům, že je ve skutečnosti plukovník, doktor práv a bývalý státní tajemník Pilsudského vlády.

Přidat nový příspěvek