Re: lezú mi na nervy?

ľudo | 17.10.2017

Myslíš to ako vtip?
V iných pseudonáboženstvách azda podobné, i extrémnejšie "úkazy" zdokumentované nie sú??

Prenechajme psychózy odborníkom.

Áno, tvoja cirkev je ataistická, to je pravda.
Verí v šialený obraz boha plného zaZrakov.

Ja verím Bohu, normálnemu, obyčajnému Otcovi svojmu.

Keď chceš, ver si aj v pannu Máriu, i celú zoologickú svätých ako pohania, len s prevracaním ľudí..i fakt jednoduchých, na takéto bludy dnes už nepochodíš.

Ak, tak moźno iba s úplne zúfalými(často smrteľne chorými), čo je opovrhnutiahodné zneužívanie situácie, s cieľom nahnania do košiara baterky-ovce, aby svietila tvojmu panovi rohatému i po smrti, ako vtáčik v klietke zavretý..
Že sa nehanbíš!..veď nie si tak blbý..toto ty osobne predsa nepotrebuješ. Prečo mu slúžiš? Tomu, ktorí do miery nemalej cirkev kedysi prevrátil a sťa nástroj ovládol..

Niet Boha v náboženstve!
Tieto pojmy sú antagonistické!!
Rovnako, ako dialektika a materializmus.

Samozrejme vždy budem-e podporovať všetko,
čo vyzerá byť v cirkvi od Boha..i keď rozlíšiť to je neraz ťažko.
Avšak od toho nám Otec nebeský nielen vôľu vydržať s bratmi padlými, no i rozum dal.. Tož užívajme ho o to viac, o čo ho iní blízky naši popierajú..ba až prenasledujú..Boha toho, ktorému sa v obraze jeho falošnom kľaňajú

Přidat nový příspěvek