Re: Re: Re: Re: lezú mi na nervy

M.C. | 14.10.2017

No, já doufám, že chápete rozdíl mezi jednotlivci kteří prošli dlouhodobějším vzdělávacím procesem a mají nějakou zkušenost se západním stylem života a mezi lidmi z pouští a polopouští Afriky a Blízkého východu, jejichž vzdělání je v lepším případě na úrovni 1. stupně ZŠ a náhled na svět mají od imáma, což je v islámu nezpochybnitelná autorita.
V socialistickém Československu se lidé z těchto zemí vzdělávali dlouhodobě a v různých oborech, tak s tím máme mnoho zkušeností. Mnoho z nich je dnes ve vysokých funkcích.

Předně vybrali u nich doma ty jedince, kterým to myslelo. Ty poslali do Evropy. U nás bylo zařízení v Zahrádkách u Mladé Boleslavi, kde se tito lidé naučili slušně česky, aby chápali co se jim říká a byli schopni zformulovat srozumitelnou odpověď. Kromě toho se učili středoevropským kulturním a společenským zvyklostem. Mimo jiné jim bylo vštípeno, že pokud udělají průser, jedou zpátky.
Když to uměli, byli vysláni do příslušných škol a zařazeni mezi naše studenty.
Vzpomínáte na Mirečka z Bujumbury? To byl typický případ takového studenta. Zkoušející na ně mívali trochu mírnější hlediska, přeci jenom pro Syřana, Egypťana, Indonézana, Nikaragujce nebo černocha z jakékoliv africké země byl hrdinský výkon pokud zvládli to, za co se našim studentům dávala trojka.
Takhle to chodilo donedávna a fungovalo to a tito lidé téměř nikomu nevadili. Nebylo jich moc, jakž takž se uměli chovat a věděli, že nesmí udělat průser.
Problémy začaly, když se jich sešlo víc na jednom místě. To se u nás týkalo hlavně Vietnamců, ale ti rychle pochopili, že na ně nesmí být vidět, prostě, co se doma uvaří, to se doma sní. Vietnamci, Číňané nebo Japonci jsou trochu jiná sorta než výše jmenovaní, jsou to prastaré kulturní národy, akorát že jejich kultura je jiná.
Zpět k vašemu příspěvku: Právě proto by imigranti měli být přísně tříděni - v našem nejvlastnějším zájmu je vytřídit z nich těch pár lidí, kteří za to stojí a chuje nebrat, chujů máme dost vlastních, mohli bychom je i vyvážet, kdyby byl zájem.

Instinkt je vždycky zdravý, od toho je to instinkt.

Gringo bylo původně latinskoamerické označení Američanů z USA a významově to bylo něco jako arogantní bílý chuj.
V mnoha zemích tak na bělochy pohlížejí, což je zásluha koloniálních mocností a Američanů.
Právě díky tomu, že Československo školilo kádry z rozvojových zemí a vyváželo tam mnoho užitečných věcí, tak má Czechoslovakia dodnes ve světě dobrý zvuk, protože my jsme se k nim nikdy nechovali tak hovadsky a snažili jsme se jim pomáhat.
Mnoho našich lidí si pomohlo v Africe nebo v Asii z průšvihu tím, že řekli, že jsou z Československa.

Vyhazovat všechny bez rozdílu? To asi ne.
Ale jsou to naše země a my máme právo si vybrat, koho tu chceme a koho ne. My jsme nikdy nikoho nezabrali, nekolonizovali ani neutlačovali, tak nikomu nic nedlužíme. A když si bývalé koloniální mocnosti tu kaši navařily, ať si ji taky sežerou.
Mimochodem, bělochům je často vyčítán rasismus, ale málokdo poukazuje na to, že chování nebělošských národů vůči sobě navzájem je do krajnosti rasistické, nacionalistické, šovinistické, atd.

Jsou všichni přistěhovalci teroristé? Pravděpodobně nejsou.
Ale je jich mezi nimi hodně, západní tajné služby na to upozorňují už několik let. I jeden je příliš mnoho.
Z normálního muslima vyrobí průměrně schopný imám radikála za 2-4 týdny.
Proč Rusové zvlášť pečlivě bombardují postavení skupin složených z lidí přišlých z postsovětského prostoru? Aby se jich moc nevrátilo. A aby ti, co se vrátí, měli dostatečně hluboko zarytou zkušenost, čeho je schopná ruská armáda, když se do toho opravdu opře.
Čili o důvod víc k přísnému prověřování a ke vracení zpět při každém podezření. My je tu na nic nepotřebujeme. Jejich ekonomický přínos nestojí za řeč, zatímco problémy s nimi spojené ano. Na většině území Sýrie byl obnoven pořádek a normální fungování státu, takže každý, kdo deklaroval, že je Syřan, by měl být okamžitě repatriován. Obživy tam bude dost.

Zrušit kvůli strachu turismus? Jaký strach máte na mysli? Strach z koho? Z čeho ten strach pramení?
To, o čem píšu já, je opatrnost podložená zkušeností.

Za současné situace bych svoje děti na žádnou studentskou výměnu nepustil. Existují bezpečnější způsoby poznávání cizích zemí.
Nevím, co si představujete pod pojmem gulag, ale nechat žít ve vymezených prostorech lidi, kteří nejsou schopni nebo ochotni žít způsobem u nás obvyklým je velmi rozumné opatření. Dělalo se to odedávna.
Slyšel jste někdy o Hamiších nebo hutteritech? Ti si ve vymezených enklávách žijí svým stylem života, mají určitá omezení a privilegia vůči zbytku státu, ostatní je respektují, protože nejsou nikomu na obtíž a život plyne.
Ve střední Evropě byly cigánské osady a židovská ghetta, oni si tam žili sami mezi sebou svým způsobem života, měli vlastní samosprávu, která i udržovala pořádek a s ostatním obyvatelstvem obcovali stanovenými způsoby. Oni se přizpůsobit většinou nechtěli a společnost jim se taky přizpůsobovat nehodlala.
Pořád to bylo lepší, než je plošně vyhnat, vyvraždit nebo násilně převychovávat.
Jak se říká: Pastýř nebije vlka proto, že je šedý, ale proto, že dáví ovce.
Co se školkových dětí týká, bludy to nejsou, děti přistupují instinktivně ke každému kdo je odlišný se zvýšenou zvědavostí, zkoumavostí a opatrností. Pokud zjistí, že je dotyčný v pohodě, tj. chová se jako oni a nedělá problémy, tak ho vezmou mezi sebe a barevné nebo jiné odlišnosti akceptují. Toho, kdo se odlišuje chováním, kdo je divný, často odseparují, nebo ho i šikanují.

Tož tak.

Přidat nový příspěvek