Dotaz.

AndRus | 04.10.2017

Mám jeden dotaz pro zkušenější.

V poslední otázce pořadu Otázka-Odpověď posluchač Arťom vyčítá Pjakinovi příkré hodnocení některých skupin lidí. Pjakin to vysvětluje tak, že hodnocení daných skupin lidí je přidělením jim míry (v rámci trojjedinosti M-I-M).

Pokud je tedy označení někoho hlupákem (podpindosníkem, atp.) vyjádřením míry, je tedy vulgarizmus obecně vzato přijatelný?

Měl jsem za to, že člověk s osvojeným Lidským typem psychiky vulgarizmus nepoužije. Nenapojí se člověk používáním vulgárních výrazů na příslušný egregor horší úrovně?

Anebo je to tak, že pokud vulgarizmus použiji bez negativních emocí (hněv, agrese) jen vyjadřujíce míru, pak je takové vyjadřování slučitelné s Lidským typem psychiky?

Přidat nový příspěvek