Re: Re: Re: boom možno skôr i NAPRIEK templárom

ľudo | 02.10.2017

Šak to práve skoro všetci tu dávno chápu Julo! :)
Kumulatívne úročenie a jeho devastačný vplyv na morálku spoloćnosti a generátor drvivej väčšiny zla včítanie stresu, vojen a nićenia biosféry..životného prostredia. Mentálna kolektívna rakovina. Ľudia sa nerodia zlí a ani len s afinitou k zlu!

Že dieťa má ego-fázu, to je na danej etape jeho vývoja.
Ono si prechádza stupňami..no nesmie sa zastaviť.
Tak, ako i Zem, Život.
V Božom svete je vskutku všetko v pohybe, statiky niet.

..
Ohľadom úrokov používaných templármi si to buď doštuduj,
alebo prestaň klamať. Je toho plný net. Máš dokonca záznamy šťažností, štúdii i vyšetrovaní aj z daného obdobia z archívov.
Templári proste stratili mieru a im z toho postupne úplne preplo.

Ich štruktúry boli následne klasicky, ako vždy v takej situácii zákonite prakticky, infiltrované sociopatmi. Ako dnešné burzy a ich riadenie kasínovým systémom. Najprv dobrá myšlienka..a potom, keď ovce učičíkajú, tie si pozor prestať dávajú,..

Myšlienka celoeurópskeho, i globálneho finančného systému je dobrá, správna, a nevyhnutná. Avšak populus si ho musí strážiť ako oko v hlave..tento mocný nástroj riadenia ekonomiky..materiálneho zabezpečenia existencie a reprodukcie svojho tela.

Populácia musí vedieť na čo konkrétne má aspoň v hrubých črtách dávať pozor, lebo inak môže..a bude padlými z dietok Božích táto mašina strašným spôsobom obrátená proti nemu(ľudstvu). Ako vtedy, tak i dnes.
Žiaľ.
Dnes máme podobnú situácie.
Cirkev to fakt vskutku potichu toleruje.
Mysíš, že je tak blbá, že to fakt nevie???

Přidat nový příspěvek