Re: Re: Re: Re: Dieťa z rodinky banksterov

ľudo | 02.10.2017

A podpora Zhora nebude, ak to bývalé ovce nebudú stále viac verejne žiadať!

Myslíš, že politik môže len tak niečo urobiť, keď si to zmyslí??
..keď mu to niekto "podhodí"..a to úplne s otrokárskym systémom neladí?

Štát sme vskutku MY.
Tí ktorí sú momentálne najvyššie v chápaní.
Bohu a Jeho Zámerom najbližšie.
Občania boli kedysi ovčanmi,
a keď chcú druhým ovciam pomôcť,
musia ísť medzi nich.
Keď chcú vskutku kurz lode zmeniť,
musia postupne i dôstojníkov, kuchárov,
námorníkov, celý personál upovedomiť.

Bo cesta táto iniciatívu a flexibilitu od každého z nich vyžaduje.
Biorobotov viac nebude, bo Boha vždy rýchlo stav taý zunuje
a vieme dobre, čo potom za búrka zbytočná nasleduje.
Slobodu máme v tom, źe vieme, ćo urobiť trreba
a čo sa stane, ak to neurobíme, za bieda..

Přidat nový příspěvek