Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.10.2017

Až tak jednoduché to zasa na tejto úrovni chápania nebolo.
Dole som to popísal predsa len trošku hlbšie.

U templárov bežalo viacero procesov naraz.
V tom nešťastnom roku iba kulminovali.
Templári ale rozhodne žiadne neviniatka neboli.
Napriek ich niektorým nesporným prínosom..

Zhora to už potom naozaj vyzerá jednoducho,
no zdola sa k tomu prepracovať je asi nemožné.
Treba rovno začať sa snažiť zhora to chápať.
V tom je 3k.

Ako náčrt, keď obraz kreslíte.
Detaily potom postupne dorobíte,
neičo i zgumujete a znova prerobíte.
Ak však nemáte náčrt, nebudú ani len proporcie..
základné miery sedieť a vy budete mať takú naivnú deckú krezbu
(i keď moźno peknú), no nie skutočné umenie-vedenie

Přidat nový příspěvek