Re: Re: názor

Július | 29.09.2017

Je to lož ,že templári používali úrok a úrokové úročenie .

Kresťania mali zakázané vyberať za finančné operácie úroky, ale templári vedeli nahradiť toto ustanovenie vyberaním poplatkov za dopravu či správu peňazí. Patrí k irónii dejín, že aj francúzsky kráľ Filip Pekný, ktorý neskôr templárov zničil, im odovzdal do ochrany svoj štátny poklad. Na druhej strane templárske hrady, pevnosti a kostoly boli známe svojou štedrosťou voči žobrákom a bezdomovcom.

Takže šlo o poplatky, podobne ako to chválite pri islamských bankách, tam to nevadí, však ?

Nepleť si lichvu a úrok, nie je to to samé.

Možeš nazvať vysoké poplatky za obchod lichvou, ale nie úrokom. A práve dlhodobé úročenie, zložený úrok, frakčné bankovníctvo, to sú tie priame nástroje genocídy a to templári nepoužívali.

A ako si vysvetlíš ten zlatý vek ĺudstva za vlády RKC ,kresťanskej šlachty a moci templárov v tých rokoch ? To si diskrétne obišiel.

Přidat nový příspěvek