Re: Re: Re: Re: Re: Re: nevědomost

Lexa | 22.09.2017

Je snášet situaci a snášet situaci. Buddhismus nikomu neříká, že musí reagovat tak a tak. Neříká nikomu, že se má ponižovat, ale ani neříká, že má být kverulant, protože to stejně nemá potřebný účinek. Učí, aby své podmínky zlepšoval evolučně. Je to cesta uvědomovací.
Karmu si člověk nemá prznit, respektive ji má dobrými skutky a čistým smýšlením zlepšovat ne "aby se měl lépe", což je projevem ryze materialistického myšlení, ale aby si vytvořil vhodnější podmínky pro své další duchovní poznání.
Pojem davo-elitarismus uměle univerzálně aplikuješ na sociologicky rozmanitou, nehomogenní civilizaci, což neodpovídá realitě.

Přidat nový příspěvek