Re: Re: Re: Re: Re: karma - nepochopení přednášejícího

Nikdo | 21.09.2017

Máš zmatek v pojmovém aparátu. Přitom jsem to uvedl v příspěvku. Tak tedy opakuji (opakování matka moudrosti) a je to podle wiki. Budhismus je širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy.

Říkáš, že Budhismus (správně je Budhovo učení - pokud cituješ poučky z toho učení) se v podstatě nezabývá karmou a přitom hned v první uvedené poučce je karma uvedena:

Nevědomostí (avidždžá) jsou podmíněny karmické formace.

Což je evidentní dogma, protože to praxe nepotvrzuje. Příčiny a následky jsou důsledkem (nebo podmíněny) našimi rozhodnutí a rozhodnutími v hierarchicky vyšších úrovních řízení. Například dítě udělá stejnou chybu (stejná nevědomost) a v různých rodinách bude rodič reagovat různě, někde dostane nářez, jinde mu promluví do duše a jinde to přejdou bez povšimnutí. Takže naše vědomost určuje naše podmínky. Evidentní je i to, že nevinní (nevědomí) mají ochranu z hora. Když někdo něco udělá a není to naschvál, tak následky jsou mnohem menší (často prominuty) než když je to naschvál.

Poznámka:
Nic se nezměnilo, zůstal jsi dogmatický a stále se snažíš povyšovat nad ostatní, tak to subjektivně vnímám a to s plným vědomím subjektivity a s další poznámkou, že bůh s námi nehraje kostky.

Buď s bohem

Přidat nový příspěvek