Re: ještě jeden postřeh

Hox | 20.09.2017

> Ano, tady se vyřádí pouze intelekt.

Omyl, neodpovídá realitě. památníky kultury mají vliv na všechny složky vědomí, i (a hlavně!) nevědomé.

> Ale není nad osobní zkušenost, ta je rozhodující.
.. kterou ovlivňuje v naprosté převaze právě kultura, do které jsme se narodili. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, kde bychom zažívali sterilní "osobní zkušenosti", žijeme v kultuře, která nás obklopuje jako matrix, a má na nás vliv i (hlavně) tam, kde si to neuvědomujeme.

> Když bude někomu vzácná kniha vyprávět, jak něco například chutná, mohu si to představovat i s lidmi, kteří tento přístup také propagují a říkat v obdivu a shodě, že to a to je takové a takové. Že o tom četli to a to. Ale když to neochutnám, nevím nic.

příklad kompletně mimo ve vztahu k tématu

> Jedině tak přichází dokonalost poznání.
klasický ezoblábol, výsledky nějak nejsou vidět. Jsou nutné všechny složky, rozum i intuice, prožitek i přebraná zkušenost, dělat extrém z jednoho a zavrhovat druhé, nedejbože stavět do protikladu to, co je ve skutečnosti součástmi jednoho celku, které se doplňují, je nesmyslné.

Přidat nový příspěvek