Re: Re: karma - nepochopení přednášejícího

nakukující | 20.09.2017

Samozřejmě, že rodinné konstelace mohou pracovat s čímkoliv. I s omylem, i chybně. A nemusí o tom ani vědět. /ti, co praktikují rodinné konstelace/.
Z Véd:
„Touha je otcem myšlenky a myšlenka je otcem činu, přičemž touha původně pochází od duše, myšlenka od mysli a činnosti od činných smyslů hrubohmotného těla.“

A zajímavé je, že karmický zákon příčiny a následku působí především a jedině individuálně a ponechává tak volné pole působnosti svobodné vůle konatele! Známá sklizeň úrody předchozí setby.

A k meritu věci. Děda Ivan byl alkoholik. Chlastal. A v těch stavech opojení mohl i ubližovat, vytvářet i nepříznivou karmu. Jeho duše po smrti může projít "očistcem", tj.nápravou a narodit se znovu do prostředí, kde vládne alkoholismus. Nenarodí se však jako svůj syn / jedna duše nemůže souběžně žít v těle děda Ivana a jeho syna alkoholika, např. Fjodora/. Narodí se v nové generaci jako vnuk Boris a je vystaven zkoušce, jak je odolný alkoholu. Může se stát, že alkoholu odolá a pak již "jen" sklízí jinou úrodu, jiných skutků, které duše v předchozích životech vykonala.

Přidat nový příspěvek