Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 19.09.2017

Podoprel, ale nie každý má na to, aby pochopil, čo píšem. Ale predstav si, že sú ĺudia, čo chápu, čo píšem.

Čím je tá téza chybná, to som už kedysi napísal aj v diskusii na vodaksb.

Kresťanstvo nie je ideológia alebo politicko - ekonomický program na prevzatie moci a kontroly nad spoločnosťou.
Kresťanstvo je viera a nie ideológia alebo politický program.

A načo nám je ? Vplýva na morálne aspekty človeka, až by ľudia skutočne dodržiavali desatoro, tak je mier a dobro na svete, ale hlavne sa týka života človeka po smrti, čo je už otázka viery...

Přidat nový příspěvek