Morální základy Evropské civilizace

Xi | 09.09.2017

Cituji ..
Toto je tedy konkrétní smysl Bible, kterým se řídí veškerá biblická civilizace. Všechno ostatní v ní jsou drobnosti a přidružené okolnosti.

«Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.» – Matouš 5:17, 18.

VĚTŠÍ BLBOST JSEM JIŽ DLOUHO NEČETL .....

Přikláním se na stranu Siriuse ...
Bible založila morální základy naší Evropské civilizace ...

Ksb/Dvtr a mnoho příspěvků ve všech diskusích mluví o morálnosti .. umí někdo vysvětlit co je morálnost ... a s tím související diktaturu svědomí ... a to filosoficky ...

Přidat nový příspěvek