Analógie

peter1. | 07.09.2017

Knihy vier a vyznaní vnášajú do spolužitia osnovu hodnôt morálnych, právnych, poznávacích a moci. Predchádzalo im nakopenie poznatkov vo využívaní prírodných "trasformerov" ako pôda, rastlinstvo, poznatky o chove živočíšnych systémov odvodených od poznania vlastnej biologickej podstaty potrieb vlastného tela. V rozprávkach pretrvalo poludšťovanie zvierat a dodnes tiež v popisoch života dokumentárnych filmov. Nárast poznatkov pestovateľov a chovateľov, ich úspešnosť, vygenerovala veľké sociálne skupiny s potrebou organizačných hierarchií, i výmenného obchodu. Viery a vyznania sa žili vo volnej interpretácii dávno predtým ako boli napísané vo zvykoch, pranostikách, poverách, bájach, ... až po vznik písma, ktoré hneď pri svojom etablovaní sa, sa šírilo s podtextom moci vier. Vykladači vyznaní (cez písmo) zjednocovali ludí v morálnych, právnych, ... osnovách, slovne. Spoločná, hodnotovo jednotiaca informačná osnova oddeluje jednotlivé viery a vyznania dodnes, prekonajúc aj lokálne, jazykové bariery. Morálno právne základy štátov sa odvíjajú od vier a vyznaní.

Dnešné, technosférou umožnené zaznamenávanie informácií vytvoril tok, informačný tok plný hodnôt a balastu. Ak sa v minulosti predávali produkty poznania chovu a pestovania volne na trhovisku, dnes sa predávajú a patentujú holé myšlienky mnohokrát neoverené praxou ako zažil aj Ford. Informačná vojna je už z čias čínskeho porcelánu a hodvábu. Odvtedy sa podstata nezmenila, komerčná výhoda zisku, prebíja všetko. Dokonca mocní, nad licenčným a patentovým trhom preventívne zakazujú, dehonestujú alternatívne, už realizované riešenia - veľmi vypuklé to je pri produktoch bigfarmy. ČR zas majú "byrokratické" problémy s priznávaním patentových a licenčných ochrán a práv na vlastné výstupy.

Přidat nový příspěvek