Re: TANK s názvom DVTR?

Ľudo | 06.09.2017

Ľudia sú proste navyknutí všetko nové vnímať tak,
že buď je to absolútna pravda, alebo absolútna blbosť.

Tisícročia im to totiž takto po generácie vtĺkali do hláv.
I vytvorili inžinieri starí u nich zvyk, automatizmus, e-mocJe, stereotyp..

Absolútny je asi iba Boh, ak existuje..

Žiaľ z vyššie uvedených dôvodov sú tak ľudia ešte i dnes,
v zmenenej "Logike sociálneho správania"(v dobe inFormačnej)
brať trendy ako TANK.
KSB/DVTR nevynímajúc.

O to viac, keď im to vskutku i isté spoločenské výhody
napr. v zmysle infonáskoku poskytnúť môže..
Čím skôr však z tanku vylezú, tým lepšie.
Ostatne ten vzduch tam nie je Boh vie čo.
Doslovne :)

Přidat nový příspěvek