Proletáři všech zemí vyližte si

Tony Clifton | 08.09.2017

KI -Komiterna. Lenin formuloval 21 podmínek pro vstup do KI. Aby byly přijaty do KI, všechny komunistické strany jednotlivých národů se musely podřídit zájmům moskevského centra a stát se tak vykonavateli politiky ruských bolševiků. Od roku 1936 byl předsedou KI Stalin, který ji "očistil" od smyšlených nepřátel - mimo jiné od celé KS Polska. Roku 1938 založil L.Trocký proti KI Čtvrtou internacionálu, která propagovala myšlenku nepřetržité celosvětové revoluce. Po podepsání sovětsko-německého paktu v srpnu 1939 vyzvala KI komunisty po celém světě k neúčasti v protifašistickém odboji. Tento rozkaz byl zrušen teprve po napadení SSSR Německem v červnu 1941. 1943 Stalin KI rozpustil z obavy o zajištění životně důležitých dodávek americké pomoci ve válce. 21.9.1947 byla KI Stalinem obnovena pod názvem Informační byro komunistických a dělnických stran. Stalin plánoval umístit Kominformu v Bělehradě, kde měla být zároveň použita i jako základna ke svržení Tita. Když to Jugoslávie odmítla, byla celá KS Jugoslávie jednoduše z KI vyloučena. Československý převrat v únoru 1948 proběhl na příkaz Kominformy z podzimu 1947. Kominformu zrušil Chruščov 1956 oficiálně jako výraz úsilí o zlepšení vztahů se Západem, ve skutečnosti protože v té době nahradily její činnost jiné organizace..

Přidat nový příspěvek