Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 04.09.2017

Pokusím se psát mimo termíny jako jsou priority řízení. Možná to bude srozumitelnější pro naši diskusi.
Jsem politický atheista. Ideologie považuji pouze za prostředek určený k řízení a oblbování mas. Hru určují vyšší patra, ideologiím nepodléhající. A ta hra mne zajímá. Abych mohl číst hru současnou a budoucí, musím umět číst tu minulou. K tomu mi slouží historiografie. Problém spočívá v tom, že je i ona ideologizována neboť je prostředkem moci toho daného establishmentu... K tomu slouží akademická půda a univerzitní systém, který její ideologizaci zajišťuje. Vybočení z řady znamená ztrátu místa, výsměch, démonizaci a nálepky všeho druhu.

Pro naše zkoumání dané problematiky z toho plyne, že současná západní historiografie musí být z podstaty rusofobní neboť je většinově "antikomunistická" a antisovětská. Jenže je tím i zákonitě antiruská protože sovětská a "komunistická" éra byla pro Rusko jedním z největších civilizačních skoků v novodobé historii. V každém případě historiografie zaujatá a dokonce i otevřeně lživá z této podstaty. Data a důkazy, které uvádí jsou často v naprostém rozporu se závěry, které činí. Dovede vytrhávat z kontextu i manipulovat.
Co tedy s tím, když "věda" lže z principu a výzkum po vlastní ose je časově náročný a také velmi drahý? Přesto existuje způsob. Tím je velkého obrazu jako mozaiky.
Potom se nebudete děsit z kontextu vytrženého hesla: "Svetova revoluce bude vysledkem druhe imperialisticke valky..." Také byla. Liberální kapitalismus je extenzivní systém, který nemůže existovat bez expanze z podstaty monetárního modelu. A válka je jeden ze způsobů expanze. Cleon Scousen uvádí ve své knize vzniklé za McCarthyismu 40 bodů, které budou muset být naplněny, aby světový systém přešel ke komunismu. Jsou všechny splněny. Skousen ovšem nechápal rozdíl mezi marxismem, komunismem, trockismem etc. V každém případě heslo bylo naplněno. Druhá světová válka dala vzniknout institucím jako OSN nebo EU, NAFTA, a GATT etc. Současný pomalu odcházející liberální systém globalizace byl takovou světovou revolucí...

Přidat nový příspěvek