Re: Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Ľudo | 01.09.2017

S čím-to sa dá do istej miery s Vami súhlasiť,
ale..
.."všetko" nie je Pravda.
Protichod exituje na najvyššej úrovni v zmysle:
Konania proti Zámeru,
alebo jeho brzdenia.
Nevedomé, alebo dokonca..od konca(de fini) i vedomé

Jeho dôsledky(Dopustenie) sú motiváciou kooperovať
s Bohom. Hľadať, no hlavne NACHÁDZAŤ Jeho ciele
v ich prioritnom usporiadaní a spolupracovať s Ním
ako Jeho deti, námestníkovia TU na Zemi(zatiaľ aspoň..)..
t.j.,..v podstate urýchľovať optimalizačný proces,
čo asi najefektívnejśie zmierňuje negatívne prejavy
poćas jeho zbytočného naťahovania mimo harmonogram..

k ostatnému..
Pýtate sa na moje osobné názory,
alebo pohľad z pozície KSB/DVTR?
Čítali ste aspoň DVTR?
Ak áno, AKO ste ju čítali?

Přidat nový příspěvek