Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka zní...

Martin | 18.08.2017

V odpovědi na tuto otázku se budeme lišit. A tím i logicky bude každému vycházet i jiný pohled na Stalina. K tak obrovskému civilizačnímu skoku, který Rusko - SSSR učinilo za Stalinovy éry potřebujete tvůrčí práci mas. A tvůrčí práce není schopen zotročený člověk. Ergo můžete jej přinutit pod namířenou zbraní či bičem házet lopatou při stavbě domu, ale jen těžko vám ten dům navrhne a spočítá. Otrokářské společnosti minula sloužilly úzké skupině elit. Neměly velkou potřebu se technologicky rozvíjet a už vůbec ne vzdělávat otroky. Stalinský systém sloužil širokým masám. Byl to také Stalin, který prosazoval široké vzdělání mas. To by soudně uvažující diktátor nikdy neudělal. Teror v SSSR určitě existoval provozovali jej především trockisté a lidé typu Ježova a Chruščova. Jde ale o míru. Procento obětí bylo natolik malé, že nemělo na civilizační skok SSSR vliv. Většinová společnost se na obrovském civilizačním skoku SSSR tvůrčím a řídícím způsobem podílela. A Stalin pro ně byl ztělesněním úspěchu. Jeho i jejich úspěchu... A také byl lidem milován. Často je vykreslován jako absolutistický diktátor. Ale to už z podstaty řízení vlastně nejde. Krom toho čelil výrazné vnitřní opozici na straně trockistů a také třeba zradě generálního štábu. Tedy byl spíš obratným, chytrým i vychytralým politikem a také geniálním manažerem spíš než diktátorem.
Téma dále studuji a zatím nacházím více důkazů pro můj pohled, než pro váš. Díky za diskusi M.

Přidat nový příspěvek