Re: Re: Re: Re: Re: Re: příspěvek

Crow G. | 10.08.2017

Potíž je v tom, že Bible není na rozdíl od KSB původní. Navíc: Globalizace je proces a Bible je nástroj vlivu na něj od jedněch (a dle jejich činú v rozporu s Božím záměrem) a KSB je nástrojem druhých, nabádajících k samostatnosti.

Přidat nový příspěvek