Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.08.2017

A kým bolo označené za heréziu ?
S koránickým islamom nemajú ľudia problém, pretože neexistuje.
Len ako akademická debata.

Nič si nevyvrátil, nezmysel nepíšem.

Přidat nový příspěvek